Stroje pro zpracovani kabelů - Stříhání a odizolování